Co předáváme lidem, když film zobrazující feťáky a dementy získá šest Českých lvů? Chybí nám morální vzory a ještě pokleslost oceňujeme. Rozumné by bylo pomlčet, neboť Kobry a užovky podtrhuje nestatutární Cena filmových fanoušků. Ovšem můj údiv není proti filmu.

Česká televize odvysílala snímek týden po vyhlášení vítězů. Nelitoval jsem. Tvůrcům se podařilo simulovat bezvýchodnou situaci lidí malého města dokonale. Bratři v životě fungují i jako bratři na obrazovce.

Fascinován jsem pouze z oslavy zoufalství. Užíváme si ho, přičemž je na každé druhé ulici. Ošklivých věcí máme kolem sebe dost. Latinský význam slova kultura je pěstovat, vzdělávat. Umění starověkého Řecka nedosáhlo vysoké úrovně v oblasti architektury a sochařství oslavou demence.

Náboženský mix pomalu ignorujeme, estetice jsme však nadále ochotni naslouchat. Krása je motorem reprodukce a život je krása. Umění má společnost kultivovat, tak ať se nestane pouze jejím zrcadlem.

Děkuji za váš čas,

Lukáš Fronk

Nenechte si ujít další článek!